Na stronie wykorzystywane są pliki cookie. Ich akceptacja jest dobrowolna. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj Politykę Prywatności & Cookies.

BSS - LOGO

Prawo umów

 

Przygotowanie dobrej umowy to w obecnej rzeczywistości gospodarczej poważne wyzwanie. Nie chodzi o to, aby skopiować posiadany wzorzec, ale sporządzić umowę czytelną i dostosowaną do specyfiki transakcji. 

Nasza Kancelaria dba o treść i formę umów, wiele z naszych autorskich rozwiązań jest szeroko stosowanych na rynku. Posiadamy bogate doświadczenie w przygotowywaniu niestandardowych rozwiązań kontraktowych, jak i typowych umów stosownych powszechnie w obrocie. Doradzamy we wszystkich kwestiach związanych z zawieraniem, rozwiązywaniem i wykonywaniem umów cywilnoprawnych, zarówno w obrocie krajowym, jak i międzynarodowym, a w szczególności:

 • przygotowujemy kompleksową treść umowy,
 • negocjujemy postanowienia i klauzule,
 • opiniujemy gotowe kontrakty,
 • wspieramy w procesie wykonywania umów,
 • reprezentujemy w zakresie roszczeń umownych,
 • sporządzamy niestandardowe kontrakty krajowe i międzynarodowe, w szczególności w relacjach UE - Chiny,

 Zakres usług Zespołu obejmuje takie zagadnienia, jak:

 • umowy prawa handlowego, np. umowy spółek, umowy sprzedaży udziałów, umowy o współpracę, akty założycielskie, kontrakty, umowy ramowe;
 • umowy cywilno-prawne, np. umowy użytkowania (w tym wieczystego), zastawu, służebności, przelewu, najmu, leasingu, agencyjne, darowizny, komisu, ubezpieczenia, sprzedaży, dostawy, zlecenia, dzieło;
 • umowy z zakresu prawa budowlanego, umowy na wykonanie dokumentacji projektowej, umowy deweloperskie, umowy o roboty budowlane, umowy o pełnienie nadzoru inwestorskiego;
 • umowy z zakresu prawa pracy i pokrewne, np. umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy menadżerskie, o zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym, akty powołania, mianowania i wyboru;
 • umowy specjalistyczne z różnych dziedzin prawa, np. factoringu, forfaitingu, franchisingu, know-how, licencji i sublicencji, konsorcjum, dystrybucji, oraz umowy z zakresu prawa bankowego (gwarancji bankowej, kredytu, depozytu, pożyczki, zastawu, kaucji, przewłaszczenia);
 • umowy dla sektora IT;

Kompleksowo zajmujemy się również przygotowywaniem i wprowadzaniem do obrotu ogólnych warunków sprzedaży i/lub świadczenia usług. Podpowiadamy optymalne rozwiązania kontraktowe zabezpieczające interesy naszych Klientów, przy czym zwracamy szczególną uwagę na możliwie szerokie rozpoznanie i zabezpieczenie przed wszystkimi rodzajami ryzyka.

 

Sprawdź również ofertę dla klientów indywidualnych