Na stronie wykorzystywane są pliki cookie. Ich akceptacja jest dobrowolna. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj Politykę Prywatności & Cookies.

BSS - LOGO

Prawo cywilne

Zespół prawników kancelarii specjalizuje się w dziedzinie prawa cywilnego, w tym w prowadzeniu spraw procesowych oraz nieprocesowych w imieniu i na rzecz osób fizycznych. W ramach szeroko rozumianego prawa cywilnego nasza kancelaria świadczy pełen zakres obsługi prawnej, a do najważniejszych praktyk w tej dziedzinie należy:

 • reprezentowanie Klientów przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz sądami polubownymi, 
 • przygotowanie pozwów i wszelkich pism procesowych,
 • nadzorowanie przebiegu postępowania sądowego w tym monitorowanie przez kancelarię obligujących klienta terminów sądowych,
 • sporządzanie projektów umów, porozumień, jednostronnych oświadczeń woli, listów intencyjnych, a także opiniowanie projektów umów, porozumień i oświadczeń mające na celu wskazanie potencjalnych zagrożeń z jednoczesnym zaproponowaniem korzystnych dla klienta zmian i rozwiązań,
 • doradztwo w zakresie prawa zobowiązań, w tym zaciągniętych zobowiązań, kompensacji wierzytelności, udzielonych poręczeń i gwarancji, ustanawiania zabezpieczeń rzeczowych wierzytelności, dochodzenia roszczeń,
 • pomoc przy obrocie nieruchomościami w tym dokonanie ustaleń w zakresie stanu prawnego nieruchomości, a także prowadzenie postępowania wieczysto-księgowego,
 • reprezentacja  w postępowaniach egzekucyjnych,
 • zasiedzenie,
 • zniesienie współwłasności,
 • ustanowienie służebności drogi koniecznej, przesyłu,
 • ochrona prawa własności oraz posiadania,
 • sprawy dotyczące pożyczek i kredytów,
 • reprezentacja w sporach z bankami, instytucjami finansowymi oraz firmami pożyczkowymi,
 • upadłość konsumencka,
 • sprawy o naruszenie dóbr osobistych,
 • sprawy o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy,
 • sprawy konsumenckie (reklamacje, niezgodność towaru z umową, umowy zawierane przez Internet),
 • sprawy o eksmisje,

Sprawdź również ofertę dla klientów biznesowych