Na stronie wykorzystywane są pliki cookie. Ich akceptacja jest dobrowolna. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj Politykę Prywatności & Cookies.

BSS - LOGO

Prawo karne

Kancelaria udziela wszechstronnej obrony w postępowaniach karnych i karnych gospodarczych. Pomagamy planować optymalną taktykę procesową i przygotowujemy możliwe scenariusze rozwoju sprawy. Reprezentujemy Klientów na każdym etapie postępowania. Podchodzimy w sposób indywidualny do każdego przypadku, podejmując efektywne działania prawne, już od etapu postępowania przygotowawczego, przed takimi organami jak Prokuratura, Policja, ABW, Urząd Skarbowy, Urząd Celny, poprzez obronę oskarżonego we wszystkich instancjach postępowań jurysdykcyjnych, aż po reprezentację skazanych na etapie postępowania karnego wykonawczego, w tym w sprawach o odroczenie i zawieszanie bezwzględnej kary pozbawienia wolności.

Efektywnie eliminujemy zagrożenia mogące prowadzić do odpowiedzialności karnej lub wykroczeniowej, wynikającej z prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowujemy opinie w sprawie ryzyka odpowiedzialności karnej oraz przeprowadzamy oceny związane z konkretnymi zdarzeniami gospodarczymi.

Reprezentujemy pokrzywdzonych przed organami ścigania i organami administracji. Uczestniczymy w postępowaniach karnych i wykroczeniowych, zarówno w charakterze pełnomocników pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych, jak i obrońców podejrzanych i oskarżonych.

 

Prawo karne ogólne:

 • obrona w sprawach karnych,
 • przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym,
 • przestępstwa narkotykowe,
 • przestępstwa przeciwko życiu,
 • zdrowiu i mieniu,

 

Prawo karne gospodarcze:

 • obrona oskarżonych w sprawach o przestępstwa;
  1. oszustwa kapitałowego i przekupstw menadżerskich,
  2. utrudniania dochodzenia roszczeń wierzycieli,
  3. prania brudnych pieniędzy,
  4. przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,
  5. przeciwko mieniu i wiarygodności dokumentów,
  6. oraz innych stypizowanych w ustawach szczególnych,
 • doradztwa prawnego w zakresie oceny działalności kadry zarządzającej pod kątem działania na szkodę spółki, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za realizację obowiązków związanych z postępowaniem upadłościowym,

 

Prawo karne skarbowe i podatkowe:

 • obowiązkom podatkowym,
 • obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami,
 • organizacji gier hazardowych,
 • obrotowi dewizowemu,

 

 

Sprawdź również ofertę dla klientów biznesowych