Na stronie wykorzystywane są pliki cookie. Ich akceptacja jest dobrowolna. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj Politykę Prywatności & Cookies.

BSS - LOGO

Prawo pracy

Kancelaria zajmuje się profesjonalnym wsparciem prawnym w zakresie indywidualnych stosunków pracy. Prowadzimy sprawy zarówno w imieniu  pracodawcy, jak i pracownika, dlatego też znając słabe oraz mocne strony każdej ze stron jesteśmy w stanie skutecznie i rozważnie dbać o interesy klientów. Doradzamy przy sporządzaniu wszelkich dokumentów wiążących się z tzw. indywidualnymi stosunkami pracy, w tym ogłoszeń o rekrutacji, umów o pracę, porozumień oraz wypowiedzeń zmieniających warunki pracy lub płacy, wypowiedzenia umowy o pracę, dyscyplinarnego rozwiązania umowy o pracę oraz porozumień z pracownikami w tej materii, umów o zakazie konkurencji, umów o odpowiedzialności pracowników za powierzone mienie, umów o zachowaniu poufności.

Kancelaria BSS Bartocha Stachowicz-Szczepanik w zakresie prawa pracy świadczy profesjonalną i skuteczną pomoc, która jest oparta na wieloletnim doświadczeniu prawników zdobytym na sali sądowej podczas trudnych i poważnych spraw. 

Zakres usług Zespołu obejmuje takie zagadnienia, jak:

 • reprezentacja w postępowaniu sądowym o przywrócenie do pracy,
 • reprezentacja w postępowaniu sądowym o odszkodowanie  z tytułu rozwiązania stosunku pracy,
 • reprezentacja w postępowaniu sądowym w sprawach o wynagrodzenie za pracę (w tym także za godziny nadliczbowe),
 • ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • roszczeń z tytułu mobbingu,
 • roszczenia na tle umowy o zakazie konkurencji,
 • sprawy o wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia pracownicze (ekwiwalent za urlop, diety z tytułu podróży służbowych),
 • sprawy o sprostowanie świadectwa pracy,

 

 W zakresie usług Kancelarii mieszczą się również problemy z dziedziny ubezpieczeń społecznych:

 • odwołania o decyzji ZUS w sprawach rentowych,
 • odwołania od decyzji ZUS w sprawach zasiłków i innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
 • odwołania od decyzji lekarzy orzeczników roszczeń,

 

Sprawdź również ofertę dla klientów biznesowych