Na stronie wykorzystywane są pliki cookie. Ich akceptacja jest dobrowolna. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj Politykę Prywatności & Cookies.

BSS - LOGO

Nieruchomości

 Doradzamy we wszystkich aspektach prawnych związanych z inwestowaniem w nieruchomości, ich zarządzaniem oraz finansowaniem. Zakres oferowanych usług w szczególności dotyczy kwestii:

  • reprezentacji w postępowaniach w sprawie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o pozwoleniu na budowę,
  • kompleksowego wsparcia w inwestycjach deweloperskich,
  • obrotu nieruchomościami, w tym:

a) analiz prawnych nieruchomości w celu ustalenia ich stanu prawnego,

b) przygotowania i realizacji procesów inwestycyjnych, w tym opracowania i negocjowania umów, przedwstępnych, definitywnych, wykonawczych, wnoszenia aportów oraz struktur finansowania inwestycji;

  • przygotowania i realizacji procesów inwestycyjnych i budowlanych, z uwzględnieniem:

a) opracowania i negocjowania umów wykonawczych,

b) prowadzenia postępowań administracyjnych związanych z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, w tym uzyskania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia na budowę;

  • wykorzystania i obsługi zrealizowanych inwestycji:

a) opracowania umów najmu, dzierżawy, umów deweloperskich,

b) zagadnień zarządu nieruchomością;

  • reprezentacji w sporach dotyczących własności nieruchomości, procesu budowlanego i pozostałych kwestii związanych z obrotem nieruchomościami, w ramach postępowań sądowych i arbitrażowych,
  • wsparcie branży architektonicznej, pełna prawna obsługa pracowni projektowych, branżystów oraz uczestników procesów budowlanych,

 

Sprawdź również ofertę dla klientów indywidualnych