Na stronie wykorzystywane są pliki cookie. Ich akceptacja jest dobrowolna. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj Politykę Prywatności & Cookies.

BSS - LOGO

Prawo transportowe

 

 

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi klientów z branży transportowej i spedycyjnej. Wobec znaczącego rozwoju sektora TSL w Polsce oferujemy pełne i profesjonalne wsparcie klientów. Zakres usług obejmuje w szczególności:

 • obsługę prawną przedsiębiorców świadczących usługi przewozowe i spedycyjne,
 • wsparcie przy przygotowywaniu i negocjowaniu umów transportowych,
 • przygotowywanie umów niezbędnych w zakresie realizacji usług przewozu i spedycji, ogólnych warunków umów przewozu, spedycji, wzorców zleceń,
 • przygotowywanie dokumentacji wewnętrznej przedsiębiorstwa przewozowego, spedycyjnego wymaganej przez obowiązujące przepisy prawa,
 • rozwiązywanie sporów związanych wykonywaniem umów przewozu i spedycji,
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkody transportowej, w tym roszczeń od podwykonawców i dalszych przewoźników
 • kontakt z ubezpieczycielami
 • zastępstwo procesowe przed sądami polskimi i niemieckimi z zakresu krajowego i międzynarodowego prawa transportowego (Konwencja CMR),
 • przygotowywanie odwołań od decyzji Inspekcji Transportu Drogowego, w szczególności w sprawach dotyczących kar nakładanych za naruszenie przepisów dotyczących przewozów drogowych,
 • prowadzenie postępowań przed organami administracji publicznej, w tym przed Wojewódzkimi Inspektorami Transportu Drogowego oraz przed Głównym Inspektorem Transportu Drogowego,
 • reprezentacja w sporach z ubezpieczycielami w zakresie likwidacji szkód powstałych w trakcie przewozu,
 • reprezentacja w trakcie postępowań reklamacyjnych oraz sądowych dotyczących ustalenia odpowiedzialności przewoźnika i spedytora w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy,
 • przygotowywanie oraz opiniowanie umów leasingu, najmu, dzierżawy oraz sprzedaży pojazdów,
 • reprezentowanie w postępowaniach sądowych dotyczących zapłaty za wykonane usługi transportowe.

 

Sprawdź również ofertę dla klientów indywidualnych