Na stronie wykorzystywane są pliki cookie. Ich akceptacja jest dobrowolna. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj Politykę Prywatności & Cookies.

BSS - LOGO

Spory sądowe

Prawnicy kancelarii prowadzą postępowania sądowe, które obejmują niemal wszystkie dziedziny prawa i rodzaje postępowań (w tym postępowania egzekucyjne i zabezpieczające). Reprezentujemy interesy klientów przed sądami powszechnymi pierwszej i drugiej instancji oraz przed Sądem Najwyższym.

Koncentrujemy się na tworzeniu i realizacji skutecznych scenariuszy procesowych oraz wypracowywaniu najkorzystniejszych dla klientów rozwiązań prawnych. Podejmujemy skuteczne działania, aby w wielu przypadkach doprowadzić do wydania korzystnych dla klientów rozstrzygnięć już na początkowym etapie sprawy.

Zespół Kancelarii może poszczycić się bogatym doświadczeniem w prowadzeniu wielu złożonych i wymagających postępowań sądowych na terenie całej Polski.

Ryzyko jest częścią wielu zachowań, zdarzeń i problemów. Nie należy go jednak podejmować wybierając prawników, którzy zajmują się postępowaniami sądowymi i rozstrzyganiem sporów. Prawnicy naszej kancelarii wykorzystują wiedzę, bogate doświadczenie, znajomość miarodajnego orzecznictwa i umiejętność trafnej analizy sytuacji do stworzenia strategii dla klienta, zawsze kierując się jego celami.

Nasi prawnicy specjalizujący się w prowadzeniu postepowań sądowych stosują narzędzia i strategie najbardziej adekwatne do danej sytuacji. Odpowiednio zastosowane alternatywne środki rozstrzygania sporów, czy przekonujące wystąpienia na sali rozpraw znacznie zwiększają szanse klienta na pozytywny wynik postępowań sądowych. Współpracujemy także przy ocenie i zarządzaniu ryzykiem, w odniesieniu do kosztów prawnych i unikania sporów sądowych w przyszłości.

Niezależnie od przedmiotu sporu i od jego znaczenia – strategicznego, wizerunkowego czy finansowego – naszym priorytetem jest zawsze sukces klienta.

Jak pokazuje praktyka, zbudowanie przemyślanej strategii procesowej na wczesnym etapie sporu oraz siła argumentacji prezentowanej na sali sądowej, to podstawa sukcesu klienta.

Nasz zespół świadczy usługi w zakresie:

  • Analizy przysługujących Klientowi roszczeń (w tym także kwestii terminów ich przedawnienia, prawdopodobieństwa skutecznego ich dochodzenia na drodze sądowej),
  • Przygotowania przedsądowej próby rozstrzygnięcia sprawy polubownie,
  • Przygotowania wniosku o zawezwanie do próby ugodowej oraz reprezentowania klienta w negocjacjach ugodowych,
  • Reprezentowania klienta w postępowaniach sądowych sprawach każdego rodzaju,
  • Reprezentacja klienta w postępowaniu egzekucyjnym,

 

 

Sprawdź również ofertę dla klientów biznesowych