Na stronie wykorzystywane są pliki cookie. Ich akceptacja jest dobrowolna. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj Politykę Prywatności & Cookies.

Obszary praktyki

Oferujemy zarówno kompleksowe prowadzenie całej sprawy w postępowaniu sądowym, jak i doradztwo w ramach poszczególnych projektów lub czynności. Nasze działania polegają także na udzielaniu porad prawnych (spotkanie, e-mail, telefon), w trakcie których przekazujemy klientowi pełne informacje na temat wszystkich działań, jakie należy podjąć, aby odnieść sukces w sprawie. Do naszych kompetencji należy pełna reprezentacja w postępowaniach przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi, organami administracji państwowej i sądami administracyjnymi we wszelkiego rodzaju sprawach, w tym karnych.