Na stronie wykorzystywane są pliki cookie. Ich akceptacja jest dobrowolna. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj Politykę Prywatności & Cookies.

Prawo pracy

 

W głównej mierze zajmujemy się pomocą dla praco­dawców, w ramach prawa pracy zarówno indywidualnego, jak i zbiorowe­go. Sporządzamy umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, kontrakty menedżerskie, we­wnętrzne regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania i premiowania, pomagamy w uzyskaniu zezwoleń na zatrudnianie cudzoziemców, doradzamy w zakresie rozwiązywania stosunków pracy, negocjujemy ukła­dy zbiorowe pracy, umowy pomiędzy związkami za­wodowymi a pracodawcami, doradzamy w zakresie zwolnień zbiorowych. Prowadzone przez nas szkolenia dla członków związków zawodowych z zakresu rozwiązywania sporów zbiorowych w zakładach pracy pozwalają na skuteczne negocjacje, służące szybkiemu zakończeniu konfliktu. W razie sporów firm z pracow­nikami i pracowników z byłymi pracodawcami reprezentujemy naszych Klientów w pertraktacjach ugodowych oraz w sporach przed sądami pracy.

  • obsługa prawna działów pracowniczych,
  • kontrakty menadżerskie,
  • optymalizacja prawna zatrudnienia,
  • zatrudnianie cudzoziemców,
  • regulaminy pracy,
  • wewnętrzna dokumentacja pracodawcy,
  • umowy o współpracy,

 

Sprawdź również ofertę dla klientów indywidualnych