Zatrudnianie członków zarządu w spółce z o.o.

Członkowie zarządu z chwilą ich powołania w drodze uchwały zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są związani ze spółką stosunkiem organizacyjnym. Sama uchwała o powołaniu na stanowisko członka zarządu nie powinna być utożsamiana z nawiązaniem stosunku pracy lub innego stosunku cywilnoprawnego. Zatrudnianie członków zarządu w spółce z o.o.

www.spolkibeztajemnic.pl

Leave a reply

required*