Rekrutacja

Rekrutacja w Kancelarii składa się z kilku etapów. W pierwszej kolejności dokonujemy analizy przesłanych aplikacji i wybieramy te, które spełniają przedstawione kryteria. Wybrane osoby zapraszamy na spotkania celem przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Decyzję o wyborze pracownika na dane stanowisko podejmujemy z chwilą zakończenia etapu spotkań z kandydatami.