Prawnik Kancelarii wyróżniony nagrodą „Talenty Świętokrzyskie”

Nagroda

W dniu 06.11.2014 r. w Kielcach Prawnik Kancelarii Pan Artur Dąbrowski został laureatem nagrody „Talenty Świętokrzyskie”. Kapituła przyznająca nagrodę doceniła dorobek naukowy oraz zaangażowanie w rozwój naszego regionu Pana Artura Dąbrowskiego. Prawnik był wielokrotnie prelegentem na kilkunastu konferencjach naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, laureatem konkursu „Studencki Nobel 2014″, a także dwukrotnym stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w nauce. Pan Artur Dąbrowski jest doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorem szeregu publikacji naukowych z wielu dziedzin prawa, zaś od roku akademickiego 2014/2015 prowadzi wykłady na Wydziale Prawa Wyższej Szkoły Ekonomii w Kielcach. W 2014 roku na stałe dołączył do naszego zespołu. Serdecznie gratulujemy!

Leave a reply

required*