Gazeta Wyborcza – Windykator ściga studentów – komentarz Kancelarii

Gazeta Wyborcza – Komentarz mec. Wojciecha Stachowicza-Szczepanika dotyczący naruszenia praw studentów:
- Żądana przez uczelnię opłata jest niezgodna z prawem i w sposób rażący narusza interes studentów. W świetle Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym uczelnia może pobierać opłaty związane wyłącznie z kształceniem studentów. W tym kontekście wynagrodzenie za archiwizację dyplomów nie pozostaje w związku z edukowaniem studentów, lecz stanowi kategorię opłat administracyjnych i obciąża uczelnię, nie zaś młodych ludzi. Taki rodzaj opłaty powinien być przez uczelnię wkalkulowany w czesne płacone przez studentów. Mam wrażenie, że przy okazji likwidacji uczelni ktoś próbuje zrobić dobry interes. Szkoda tylko, że chce to uczynić kosztem młodych ludzi – uważa radca prawny Wojciech Stachowicz-Szczepanik z Kancelarii Prawnej Bartocha&Stachowicz-Szczepanik i Wspólnicy.
Więcej informacji dostępnych pod adresem

Comments are closed.